Certifiering behörighet K

Anlita alltid en certifierad ventilationsrengöringsfirma

  • Vi är certifierade ventilationsrengörare genom Kiwa Sverige AB med
    behörighet K
  • Vi är medlemmar i RSVR – Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare
  • Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC Risk
  • Vi har mångårig erfarenhet inom ventilationsbranschen

Länkar:
www.rsvr.nu        -     Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare         
www.sscab.com   -     Svenska SpecialCertifieringar AB
www.kiwa.se        -     Kiwa Sverige AB 
 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

805
823