Samla damm och pollen i filtren

- inte i kanalerna eller i inomhusluften!

Ventilationsfiltren kan liknas vid en disktrasa. Den drar åt sig bakterier och andra miljöskadliga ämnen. Genom att dammsuga filtren förstör man filtrets filtreringsförmåga och pollen och andra partiklar lägger sig i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd.

Vad händer när man inte byter filter?

Problem som kan uppstå när man ej har regelbundna filterbyten Byt filter två gånger per år.
  • Lagerljud i fläktarna
  • Motorerna går varma
  • Igensatta kanaler och värmeväxlare
  • Värmeelementet får jobba på högtryck och alstrar mer värme
  • Värmedel löser ut
  • Kretskort går sönder
  • Översvämning i ventilationsaggregatet

Hur ofta ska man byta filter?

I dagens täta hus är minimikraven för filterbyten:
I normalfall - 2 ggr/år
Vid aggressiv utomhusmiljö - 4 ggr/år
Byte av filter i tilluftsdon - 1 gång/år

Aggressiv utomhusmiljö= tättbebyggt/tättrafikerat område, stora industrier


 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

804
819