Kanalförsegling

Bra metod för åldrande och trasig isolering.

Att byta ut invändigt isolerade kanaler är en dyr åtgärd. Vi har en utrustning som invändigt förseglar isoleringsmattan enligt Prime Clean-metoden. Det förhindrar kostsamma kanalbyten.

Används på

 • invändigt isolerade intagsdelar
 • invändigt isolerade kanaler
 • gammal och torr isolering
 • murade kanaler
 • betongkanaler

Detta gör kanalförsegling

 • bildar tänjbar isoleringsyta
 • bildar en jämn och bra kanalyta
 • arbetar på djupet och låser fast lösa fibrer
 • förhindrar fibersläpp att spridas i inomhusmiljön

Produkten vi använder

 • är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper
 • klassificeras ej som miljöfarlig eller hälsoskadlig

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

 • Utför regelbunden ventilationsrengöring
 • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802
816