Kvalitétssäkring

 • När?
  Ventilationsrengöring kan utföras under olika tider på dygnet med hänsyn till verksamheten
 • Innan arbetets början
  Innan påbörjat arbete informeras berörda skriftligen och anslag placeras på strategiska platser.
 • Kamerainspektion
  Vid behov utförs kamerainspektion under eller efter avslutat arbete.
 • Protokoll
  Arbetsprotokoll över utfört arbete utfärdas efter rengöring.
 • Intyg
  Med styrka från arbetsprotokoll, ev kamerabesiktning och serviceprotokoll utfärdar Kanalmiljö Mälardalen ett Intyg på utfört arbete

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

 • Utför regelbunden ventilationsrengöring
 • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802
815