BRF / Samfällighet

Gör en kanalrengöring och byt filter minst 2 ggr/år, så förlänger ni livslängden på ert ventilationssystem.

  • Låt inte damm, smuts och andra allergiframkallande ämnen ligga kvar i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd.
  • Slit inte ut era ventilationsaggregat och fläktar i förtid.
I vår ventilationsrengöring ingår:
  • Rengöring av samtliga kanaler och don
  • Rengöring av aggregat
  • Funktionskontroll av fläktar mm
  • Luftflödeskontroll
  • Byte av filter i aggregat (ej specialfilter)
Vi säljer även olika typer av ventilationsfilter. Kontakta oss för offert så kan vi ge er ett bra pris.

Tips! Innan ni gör en OVK-besiktning:
  • Gör en ventilationsrengöring så undviker ni dyra och onödiga ombesiktningar.
Kontakta oss för offert.

Ni som bor i samfällighet - ni vet väl att ni kan utnyttja rotavdraget vid ventilationsrengöring. 30% av priset dras då av direkt vid fakturering. Ju fler ni är som beställer rengöring, desto bättre pris får ni. Kontakta oss för offert.


 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802
814