Miljöpolicy

  • Damm och pollen mm samlas in i slutna påsar eller kärl och återvinns av VAFAB med Kanalmiljö Mälardalens återbrukskort.
  • Vi använder rengöringsmedel som är klassificerade som bra miljöval.

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

805
806