Luftfilter

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation.

Brister i ventilationssystemet är ofta enkla att åtgärda. Det kan handla om att byta luftfilter regelbundet. Regelbundna filterbyten är väldigt avgörande när det gäller att hålla kanaler och aggregat rena och därigenom förebygga uppkomst av astma och allergier och andra hälsobesvär.

Hur ofta ska man byta filter?
Vad händer när man inte byter filter?
Vårt årliga filterpaket
Typer av filter
 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

804