Låt inte bakterier frodas i din ventilation!

Gör en ventilationsrengöring nu! Med rotavdrag drar vi av 30% av kostnaden.

 

Ventilationsrengöring

Resultatet av en kanalrengöring blir lägre elförbrukning och renare inomhusluft.

Låt inte damm och allergiframkallande ämnen ligga kvar i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd. Rengör din ventilation nu!

Rotavdrag vid kanalrengöring

Visste du att du kan utnyttja rotavdraget vid rengöring av din ventilation? Fr o m år 2016 får 30% av kostnaden dras av direkt vid fakturering. 

Vårt pris för en ventilationsrengöring av en medelstor villa är:
Till- och frånluft      Pris 3.900,-    Du betalar endast 2.730,-
Endast frånluft        Pris 3.600,-    Du betalar endast 2.520,-

Dessa priser gäller för objekt som ej är längre än 6 mil från Enköping. Vid längre avstånd än 6 mil blir priset högre. Kontakta oss för offert.

OBS! Om ni är flera hushåll i samma område, som beställer rengöring tillsammans, så kan vi sänka priset ytterligare. Kontakta oss gärna för offert!
 

I vår ventilationsrengöring ingår:

  • Rengöring av samtliga kanaler och don, inkl imkanal i kök
  • Rengöring av aggregat
  • Funktionskontroll av fläktar mm
  • Luftflödeskontroll
  • Byte av filter i aggregat (ej specialfilter)

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802