Erbjudande i feb-mars!


Specialpris på ventilationsrengöring från 1.900,-

 

Ventilationsrengöring

Resultatet av en kanalrengöring blir lägre elförbrukning och renare inomhusluft.

Låt inte damm och allergiframkallande ämnen ligga kvar i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd. Rengör din ventilation nu!

Rotavdrag vid kanalrengöring

Visste du att du kan utnyttja rotavdraget vid rengöring av din ventilation? Fr o m år 2016 får 30% av kostnaden dras av direkt vid fakturering. 

Specialpris i mars vid beställning av ventilationsrengöring av normalstor villa
(du kan beställa i mars och välja ett datum längre fram):
Till- och frånluft      Pris 2.300,- efter rotavdrag
Endast frånluft        Pris 1.900,- efter rotavdrag

Dessa priser gäller för objekt som ej är längre än 6 mil från Enköping. Vid längre avstånd än 6 mil blir priset högre. Kontakta oss för offert.

OBS! Om ni är flera hushåll i samma område, som beställer rengöring tillsammans, så kan vi sänka priset ytterligare. Kontakta oss gärna för offert!
 

I vår ventilationsrengöring ingår:

  • Rengöring av samtliga kanaler och don, inkl imkanal i kök
  • Rengöring av aggregat
  • Funktionskontroll av fläktar, aggregat mm
  • Mätning av luftflödet för att säkerställa rätt cirkulation
  • Byte av filter i aggregat (ej specialfilter)

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Erbjudande i feb-mars!

Specialpris på ventilationsrengöring 

Från 1.900,-.

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802