Vi önskar alla våra kunder en riktigt skön sommar! 

Kanalförsegling

Bra metod för åldrande och trasig isolering.

Att byta ut invändigt isolerade kanaler är en dyr åtgärd. Vi har en utrustning som invändigt förseglar isoleringsmattan enligt Prime Clean-metoden. Det förhindrar kostsamma kanalbyten.

Används på

 • invändigt isolerade intagsdelar
 • invändigt isolerade kanaler
 • gammal och torr isolering
 • murade kanaler
 • betongkanaler

Detta gör kanalförsegling

 • bildar tänjbar isoleringsyta
 • bildar en jämn och bra kanalyta
 • arbetar på djupet och låser fast lösa fibrer
 • förhindrar fibersläpp att spridas i inomhusmiljön

Produkten vi använder

 • är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper
 • klassificeras ej som miljöfarlig eller hälsoskadlig

 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

 • Utför regelbunden ventilationsrengöring
 • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

802
816