Låt inte bakterier frodas i din ventilation!

Gör en ventilationsrengöring nu! Med rotavdrag drar vi av 30% av kostnaden.

 

Frågor & svar


 
 
Ventilationsrengöring
Luftfilter
Fettfilter
Spiskåpa

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö!

  • Utför regelbunden ventilationsrengöring
  • Byt filter minst 2 ggr/år

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

813
822